top of page

RAP Summer Batch 2020

Row 1: Rohit Simha, Sai Priyanka, Anish James, Swaroop MS.  Row 2: Yojana, Pranav P, Nazim A

RAP Summer/Winter Batch 2019 & Spring Batch 2020

Row 1: Nikhil Sopoori, Kush Joshi, Pallavi, Premvarsha.  Row 2: Geetu, Siddarth Sethu, Chandini, Anirban Manna
Row 3: Prashanth, Sashi, Legin, Nagesh Seshadri.  Row 4: Gurjot Kainth, Hanumanth B, Karthik, Kevin Joppan
Row 5: Kishore, Manjunath, Meghana, Muralikrishna. Row 6: Nalini, Sofiya, Umakant, Akshaya
Row 7: Snehal, Nikhil Narasimha. Row 8: Akhilesh Math, Arpan Sarkar, Asritha Sai, Ayush Ranjan.
Row 9: Chethan Choudhary, Diganta Das, Gayathri Gummaraju, Kolluru Srinivas. Row 10: Rijo Thomas, Satish Kumar

RAP Spring Batch 2019

Row 1: Bhavana Vadlamudi, Hisham Basheer, Khushboo Sharma, Mohan Raj. Row 2: Monse Michael, Navneet Dhillon, Ravneet Kaur, Rudramani. Row 3: Suhas U
Screenshot 2021-06-12 204339.png
bottom of page